PENGADUAN

TATA CARA PENGADUAN

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

 • Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
 • Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
 • WA : 085346358481
 • Telepon : (0561) 736541 ext. 178
 • Faximile : (0561) 730062
 • Email : biroadpem@kalabarprov.go.id
 • Online melalui website SP4N-LAPOR! (lapor.go.id)

Alur Penanganan Pengaduan :

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

 • Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
 • Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
 • Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
 • Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

FORM ISIAN CEPAT PENGADUAN

REKAPITULASI PENGADUAN

BULAN 2020 2021
JAN
0
0
FEB
0
0
MAR
0
0
APR
0
0
MEI
0
0
JUN
0
-
JUL
0
-
AUG
0
-
SEPT
0
-
OKT
0
-
NOV
0
-
DES
0
-
Gulir ke Atas